Menu

 

آدرس :  بهبهان,فلکه پرستار,خیابان شهید زیبایی, بیمارستان دکتر شهیدزاده بهبهان

تلفن های تماس 

تلفنخانه  بیمارستان:4-52835872-061

امور مالی :  داخلی               112             

  امور اداری :  داخلی              107